Mặt nguyệt xén 1 kim 1/4U

Mặt nguyệt xén 1 kim 1/4U

Giá: 25.000 đ

Linh kiện máy may Hoàng nam 

Mặt nguyệt xén 1/4 sử dụng trên bề mặt xén vải may mặc , bền chất lượng, ổn định , ...